Започнете да готвите

Просто няма нищо като геврек в неделя сутрин. • Този бекон, яйце и че…

Просто няма нищо като геврек в неделя сутрин. • Този сандвич с бекон, яйце и чедър върху геврек за всичко в emeraldcitybagels беше точно това, от което имах нужда!! Байгълите в Emerald Metropolis са следващото ниво!! • Имали ли сте Emerald Metropolis? • •

Related Articles

Back to top button